Ταυτότητα επιχείρησης

Διονύσιος Τραμπαδώρος 

Ο Διονύσιος Τραμπαδώρος ασχολείται επαγγελματικά με την παροχή οικονομικών συμβουλών και την εκπόνηση μελετών από το 1994.

Από τότε έως σήμερα πολλές είναι οι επιχειρήσεις και πολλοί οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάστηκε.

Αναφέρουμε, ενδεικτικά, την Αναπτυξιακή Ηλείας Α.Ε. για τη διαχείριση του προγράμματος LEADER I και την υποβολή προτάσεων σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, πολλοί ιδιώτες επιχειρηματίες, καθώς επίσης και φορείς όπως το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, αλλά και δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Από τις αρχές του 2015, εκτός από τα όσα σχετίζονται με την ιδιότητά του ως οικονομολόγου παρέχει, επιπροσθέτως, υπηρεσίες σχετικές με την ψηφιοποίηση αρχείων και την ιστορική έρευνα, καθώς επίσης και με την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  και την παροχή υπηρεσιών δημοσιογραφικού χαρακτήρα.

Στα πλαίσια αυτά ψηφιοποίησε και εξέδωσε  το Αρχείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου (Κατακώλου), ερεύνησε και εξέδωσε την ιστορία του Μανωλοπουλείου Νοσοκομείου Πύργου, την ιστορία του Α' Νεκροταφείου Πύργου, καθώς επίσης και αυτήν της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου.

Επίσης, έχει προς υλοποίηση μεγάλο όγκο εργασιών σε σχέση με το αντικείμενο της ψηφιοποίησης αρχείων και συλλογών και της ιστορικής έρευνας, μετά από συμφωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ηλείας.

Επιπροσθέτως, έχει καταρτίσει βάση δεδομένων με πάνω από 3.500 ΦΕΚ που έχουν να κάνουν με την περιοχή της Ηλείας και τις γειτονικές περιοχές (1833-1950), καθώς επίσης και βάση δεδομένων με εφημερίδες της Ηλείας η οποία αποτελείται από 7.837 αρχεία pdf .

Ακόμα έχει οργανώσει  επτά πολιτιστικές εκδηλώσεις σε Πάτρα, Πύργο και Αμαλιάδα, ενώ ασχολείται και με την παραγωγή δημοσιογραφικής ύλης.

Σταθ.: 2621 77 1839,

Κιν.: 6970029684